Image

Niets moet, alles mag

Image

Dagbesteding ouderen

Wij bieden zinvolle en plezierige dagbesteding met als motto ‘niets moet, alles mag’. De daginvulling en zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke wensen van de deelnemer. Wij streven ernaar om een rustige omgeving te scheppen, waar ieder zichzelf mag zijn. Dit proberen we te doen door een duidelijke structuur in de dag aan te brengen en een warme huiselijke sfeer te creëren. Op de boerderij krijgen de deelnemers de gelegenheid sociale contacten te maken, te bewegen en zich nuttig en nodig te voelen. Tevens worden de mantelzorgers ontlast zodat zij de zorg langer vol kunnen houden.

Onze zorgboerderij richt zich op ouderen die zelfstandig wonen, maar er moeite mee hebben om structuur en activiteit in hun leven te brengen. Ouderen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel, lichamelijke en/of psychische klachten zijn van harte welkom.

Je kunt Op de Mózik rechtstreeks bereiken voor vragen of om een kennismaking in te plannen. Dat kan telefonisch, via Whatsapp of per e-mailbericht.