Image

De persoonlijke aanpak

Kamertraining

Niet elke jongere zet even gemakkelijk en uit eigen beweging de stap naar volledige zelfstandigheid. Op de Mózik kan de begeleiding verzorgen bij deze belangrijke stap middels het bieden van een laagdrempelige trainingsplek.
Met behulp van een meer herkenbare dagstructuur wordt er middels het gebruik van een eigen trainingsmap op individueel niveau toegewerkt naar persoonlijke mogelijkheden op het gebied van zelfstandigheid.
De kamertraining is bedoeld voor jongeren vanaf 17 jaar die zelfstandig willen wonen, maar nog ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning en begeleiding wordt geboden bij het vormgeven van de eigen zelfstandigheid. Het is de bedoeling dat de jongere wel al werkt of naar school gaat.
Image

Je kunt Op de Mózik rechtstreeks bereiken voor vragen of om een kennismaking in te plannen. Dat kan telefonisch, via Whatsapp of per e-mailbericht.