Image

Jouw (hulp)vraag staat centraal

Image

Van aanmelding tot start

Nadat een aanmelding bij ons is binnengekomen wordt er binnen enkele werkdagen contact opgenomen met de aanmelder om eventuele vragen te beantwoorden over het zorgaanbod en te inventariseren waaruit de hulpvraag bestaat. Als uit dit eerste contact blijkt dat de hulpvraag door Op de Mózik beantwoord kan worden en het zorgaanbod aansluit bij de hulpvraag, plant de begeleider een vrijblijvend gesprek met de zorgvrager. Tijdens dit gesprek kunnen we nader kennismaken en wederzijds beoordelen of ons aanbod aansluit op de behoeften.

Vanaf het eerste contact krijg je als aanmelder of zorgvrager direct te maken met de begeleider die uiteindelijk ook de begeleiding gaat bieden.

Veelal kunnen we al binnen 1-2 weken na aanmelding het begeleidingstraject opstarten.

Begeleiding

Op de Mózik biedt begeleiding (op afspraak) in jouw eigen omgeving. De hoeveelheid uren wordt bepaald door de begeleidingsbehoefte, de hulpvraag en de maatwerkvoorziening. Begeleiding is geschikt voor mensen die voldoende zelfredzaam zijn om, in combinatie met onze begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast ben je gemotiveerd om, samen met je begeleider en eventueel belangrijke anderen zoals familie, je hulpvraag te formuleren en hieraan te werken. Wij begeleiden op basis van de doelen beschreven in het begeleiding- of ondersteuningsplan.

Image

De klik

Het is belangrijk dat er een klik is tussen jou en je begeleider. Een klik zorgt voor een vertrouwensband en dat is belangrijk als je wilt werken aan het vergroten van je zelfredzaamheid. Jij bepaalt de insteek van de begeleiding. Waar dit kan in samenspraak met betrokken mantelzorgers of andere professionals.

Vergoeding

Vergoeding van de begeleiding (Jeugdwet en Wmo) kan op basis van PGB en in de meeste gemeenten waar wij werkzaam zijn op basis van zorg in natura.

Start

Indien er al een maatwerkvoorziening is, of zodra deze is afgegeven, kan vaak binnen 1-2 weken gestart worden met de begeleiding.

Je kunt Op de Mózik rechtstreeks bereiken voor vragen of om een kennismaking in te plannen. Dat kan telefonisch, via Whatsapp of per e-mailbericht.