Image

Kleinschalig zorginitiatief

Image
Image

Zorgboerderij Op de Mózik is onlangs samengegaan met stichting Zorg werkt – voor jou, een kleinschalig zorginitiatief. Daar Op de Mózik in de directe omgeving een begrip is, blijft deze naam bestaan en is de naam van Zorg werkt – voor jou komen te vervallen.
Op de ruime en groene locatie aan de Reigerbekweg zullen er vanaf heden meer doelgroepen bereikt gaan worden. Met trots kunnen wij dan ook melden dat onze geheel nieuwe website vanaf heden online staat.

Op de Mózik

Mensen kunnen moeite hebben om het leven zelfstandig vorm te geven. Dit kan bijvoorbeeld komen door gedrags- of ontwikkelingsproblemen, een (licht) verstandelijke beperking, psychische problemen of ouderdomsproblematiek. Op de Mózik helpt deze mensen middels het bieden van dagbesteding, kortdurend verblijf, individuele begeleiding en/of middels trainingen.

Onze werkwijze

Image

Dagbesteding ouderen

Dagbesteding voor ouderen die zelfstandig wonen, maar moeite hebben om structuur en activiteit in hun leven te brengen.

Meer informatie
Image

Dag- en logeeropvang kinderen

Dag- en logeeropvang is belangrijk voor gezinnen die door intensieve zorg en begeleiding van hun kind overbelast dreigen te raken.

Meer informatie
Image

Arbeidsmatige dagbesteding

Dagbesteding voor mensen met NAH en/of ontwikkelingsproblemen zoals Autisme en ADHD waarbij het accent ligt op activering.

Meer informatie
Image

Individuele begeleiding

Begeleiding bij jou thuis, afgestemd op jouw behoeften en door een ervaren gediplomeerde begeleider.

Meer informatie
Image

Systemisch werk

Begeleiding bij relatie- en gezinsproblematiek, psychische klachten, lichamelijke aandoeningen en huiselijk geweld.

Meer informatie
Image

Trajectbegeleider / jobcoach

Begeleiding bij het zoeken naar, vinden en behouden van een betaalde werkplek of opleiding op een passend werk- en denkniveau.

Meer informatie
Image

Kamertraining

Kamertraining is een intensieve training in zelfstandigheid voor jongeren vanaf 17 jaar die zelfstandig willen wonen.

Meer informatie
Image

Van aanmelding
tot start

Nadat een aanmelding bij ons is binnengekomen wordt er binnen enkele werkdagen contact opgenomen met de aanmelder om eventuele vragen te beantwoorden over het zorgaanbod en te inventariseren waaruit de hulpvraag bestaat. Als uit dit eerste contact blijkt dat de hulpvraag door Op de Mózik beantwoord kan worden en het zorgaanbod aansluit bij de hulpvraag, plant de begeleider een vrijblijvend gesprek met de zorgvrager. Tijdens dit gesprek kunnen we nader kennismaken en wederzijds beoordelen of ons aanbod aansluit op de behoeften.

Vanaf het eerste contact krijg je als aanmelder of zorgvrager direct te maken met de begeleider die uiteindelijk ook de begeleiding gaat bieden.

Veelal kunnen we binnen 1-2 weken na aanmelding het begeleidingstraject opstarten.

Image

Begeleiding

Op de Mózik biedt hulp in de eigen omgeving en/of op de eigen locatie aan de Reigerbekweg in Neerkant. De hoeveelheid uren wordt bepaald door de begeleidingsbehoefte, de hulpvraag en de maatwerkvoorziening.

Begeleiding is geschikt voor mensen die voldoende zelfredzaam zijn om, in combinatie met onze begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast ben je gemotiveerd om, samen met je begeleider en eventueel belangrijke anderen zoals familie, je hulpvraag te formuleren en hieraan te werken.

Wij begeleiden op basis van de doelen beschreven in het begeleidings- of ondersteuningsplan.

Je kunt Op de Mózik rechtstreeks bereiken voor vragen of om een kennismaking in te plannen. Dat kan telefonisch, via Whatsapp of per e-mailbericht.